Sunday, December 4, 2011

:: I has a sad. Truly. ::

Memang aku salah. Berikan aku masa untuk berubah. Bimbinglah aku perlahan-lahan tanpa jemu. No comments:

Post a Comment